sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

4 years ago
Group on Earth Observations

Geo-Cradle SERVICE #SENSE is one of the Horizon2020-e-shape pilots!
#nextSENSE will be our new service! Stay tuned!!!

Just launched, a pioneering new project from Horizon 2020, e-shape, will leverage Earth observation 🌎 data to assist decision makers through open science. Learn more ... See more

4 years ago
Photos from Geo-Cradle's post

Geo-Cradle at SMURBS Midterm Milestone Meeting, 3-4 June 2019, Kiev, Ukraine!

GEO-CRADLE organised a side event entitled “GEO-CRADLE: EO capacity building based on collaboration of EU flagship ... See more

4 years ago

GEO-CRADLE @ GEO SYMPOSIUM 2019, 27-29 May, Geneva!

The 2019 Symposium takes place at a critical moment in the development of the 2020-2022 GEO Work Programme. Representatives from GEO’s 70+ Work ... See more

4 years ago
Group on Earth Observations

🇨🇴 In Colombia, the government and other partners are using Earth observations and the GEO Work Programme to support Disaster Risk Reduction, SDG implementation and environmental monitoring. ... See more

« 2 46 »