Projekat

O Projektu

Akronim: GEO-CRADLE

Naziv projekta: Integracija i upravljanje aktivnostima osmatranja Zemlje u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana, i povezivanje sa GEO i GEOSS inicijativama

Broj projekta: 690133

Početak projekta: 01.02.2016.

Trajanje projekta: 30 meseci

Identifikacioni broj: H2020-SC5-2015

Tema: SC5-18b-2015, Integracija aktivnosti osmatranja Zemlje u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana u GEOS

Ukratko o projektu

Aktivnosti koje se odnose na osmatranja Zemlje (Earth Observation, EO) su ključne za kontinualno obezbeđivanje pravovremenih informacija neophodnih za rešavanje izazova kao što su adaptacija na klimatske promene, poboljšanja u upravljanju bezbednošću prehrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, i unapređenje pristupa sirovinama i izvorima energije. U tom kontekstu, široke međunarodne inicijative GEO i Copernicus promovišu integraciju i upravljanje kapacitetima za osmatranja Zemlje na regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

 

Uprkos značajnom napretku postignutom poslednjih godina na Balkanu i u Severnoj Africi, u oba regiona, kao i na Bliskom Istoku još uvek postoje značajni nedostaci u EO aktivnostima kao što su različiti nivoi razvoja saradnje svih zainteresovanih strana, neefikasno korišćenje raspoloživih resursa i ekspertiza, nedovoljna informisanost javnosti o prednostima EO usluga i ograničeno učešće industrijskog sektora.

GEO-CRADLE se finansira u okviru programa Evropske Unije „Horizon 2020 Research and Inovation Programme“, i traje od 2016. do 2018. godine sa ciljem da se unapredi rešavanje navedenih izazova i promoviše primena i korišćenje rezultata EO aktivnosti u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana. Projekat okuplja 25 partnera sa 3 kontinenta formirajući tim sa iskustvom u koordinaciji EO aktivnostima i priznatom naučnom izvrsnošću u četiri oblasti (adaptacija na klimatske promene, poboljšanja u upravljanju bezbednošću prehrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, pristup sirovinama, i pristup izvorima energije).

Projekat ima za cilj da:

  • unapredi postojeće EO kapacitete u regionu (kroz tekući upitnik),
  • olakša saradnju između EO zainteresovanih strana (kroz Platformu za umrežavanje i organizovanje skupova),
  • identifikuje nedostatke i postojeće stanje (kroz analize) i unapredi stepen razvijenosti zemalja u regionu,
  • obezbedi razmenu podataka formiranjem Regionalne baze podataka (Regional Data Hub),
  • ponudi pristupe za rešavanje regionalnih izazova kao što su adaptacija na klimatske promene, poboljšanja u oblasti upravljanja bezbednošću prehrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, i unapređen pristup sirovinama i pristup izvorima energije (kroz studije izvodljivosti),
  • predloži smernice za sprovođenje GEO, GEOSS i Copernicus inicijativa u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana.

 

Pridružite se !

Ciljevi Projekta

GEO-CRADLE okuplja vodeće institucije u EO oblasti iz tri regiona (Balkan, Severna Afrika i Bliski Istok) sa ciljem uspostavljanja multi-regionalne mreže koja će:

GEO-CRADLE places special focus on the uptake of EO services and data as a means for the effective response to regional challenges. To that end, the project will carry out four feasibility studies showcasing the potential of a consolidated regional EO platform for coping with critical societal and economic challenges in the areas of adaptation to climate change, improved food security and water extremes management, better access to raw materials and natural resources and a more efficient exploitation of renewable energy sources.

The effective integration of EO capacities in the region is the key enabler towards the realisation of GEOSS. GEO-CRADLE has launched an extensive stakeholder consultation activity that will help to create a comprehensive picture of the available EO capacities, identify gaps and capture the level at which user needs are met by existing EO services. Moreover, through the development of Regional Data Hub, the project will facilitate access to and sharing of EO data across and beyond the region of interest.

GEO-CRADLE aims at creating a regional network that will enable the engagement of regional stakeholders across the complete EO value chain (end-users, service providers, scientists and policy makers), and will act as an interface to GEO, Copernicus and other international initiatives. This regional network will support the coherent collection of users’ feedback with regards to needs and priorities, the promotion of best practices and a series of awareness raising activities to inform decision makers on the EO benefits across different business sectors and scientific domains.

GEO-CRADLE aims to act as a catalyst towards the implementation of GEOSS and Copernicus in the three regions by further extending the impact and magnitude of GEO-related activities in the Balkan region; by building on the momentum created in N. Africa by initiatives such as AfriGEOSS and BRAGMA; and by addressing the significant under-representation of Middle East countries in GEO.

Na ovaj način, GEO-CRADLE teži da pokrene inicijativu u regionima sa specifičnim geostrateškim, klimatskim i kulturološkim karakteristikama.

Vizija

Vizija GEO-CRADLE projekta je da obezbedi održivu i kontinualnu primenu i korišćenje usluga koje se odnose na aktivnosti osmatranja Zemlje u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana. Različite aktivnosti koje se sprovode u okviru GEO-CRADLE projekta, osiguravaju odgovarajuće mehanizme za koordinaciju, i razvoj nephodnih alata.

Putem GEO-CRADLE mreže i portala, projekat teži da obezbedi jedan od osnovnih alata za koordinaciju EO aktivnostima ‒ Regionalnu platformu za umrežavanje (Regional Networking Platform). Regionalna platforma za umrezavanje omogućava svim zainteresovanim stranama da se informišu o postojećim kapacitetima, veštinama i mogućnostima za saradnju.

Drugi ključni rezultat projekta koji doprinosi dugoročnoj primeni EO aktivnosti u regionu je Regionalna baza podataka (Regional Data Hub). Ova baza omogućava pristup podacima i informacijama o postojećim uslugama sa GEOSS portala, a istovremeno služi svim zainteresovanim korisnicima za unos sopstvenih podataka koji će doprineti daljem unapređenju GEOSS portala. Regionalna baza podataka predstavlja centralnu bazu podataka u regionu koja će unaprediti sprovođenje inicijativa u okviru GEOSS i Copernicus programa.

Regionalna baza podataka će predstavljati osnovu za unapređenje razmene informacija i znanja među EO zainteresovanim stranama u regionu, a u skladu sa GEOSS principima razmene podataka.

Osim toga, kroz indikatore stepena razvijenosti, projekat ima za cilj da u svakoj zemlji identifikuje postojeće stanje i nivo učešća u GEO i Copernicus inicijativama. Uzimajući u obzir prioritete u regionu i rezultate studija izvodljivosti biće definisane dugoročne smernice u vezi sa tematskim oblastima projekta (adaptacija na klimatske promene, poboljšanja u upravljanju bezbednošću prehrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, i unapređen pristup sirovinama i pristup izvorima energije).

Rezultati ovih aktivnosti će omogućiti da saradnici na projektu, ali i sve zainteresovane strane, uključene tokom sprovođenja projekta, povećaju uticaj EO aktivnosti bilo kroz donošenje odluka ili podsticanje preduzetništva u EO oblasti. Uz ključnu ulogu GEO i Copernicus inicijativa, krajnja vizija GEO-CRADLE projekta je da uspostavi osnove za budući pristup inicijativama u regionu, a u pravcu ostvarivanja EO dobiti u ključnim društvenim i industrijskim sektorima.