Analiza nedostataka postojećih kapaciteta

U okviru GEO-CRADLE projekta vrši se detaljna analiza nedostajućih kapaciteta na osnovu sakupljenih informacija o potrebama krajnjih korisnika i  postojećim EO kapacitetima (space-borne, in-situ, modeliranje) sa ciljem da se:

  • Utvrdi i dokumentuju razlike između optimalnog korišćenja/eksploatacije postojećih EO kapaciteta i potreba relevantnih korisnika.
  • Omogući identifikacija i deljenje iskustava i znanja među zemljama učesnicama na osnovu relevantnih analiza.

Razvije akcioni plan u vezi sa prioritetnim regionalnim izazovima, kao i detalji planova regionalnih aktivnosti GEO, GEOSS, i Copernicus inicijativa.