Inventar

U okviru aktivnosti GEO-CRADLE projekta pokrenute su opsežne konsultacije sa svim interesnim stranama u cilju formiranja sveobuhvatne slike dostupnosti EO kapaciteta, identifikacije nedostataka i nivoa zadovoljenja potreba korisnika postojećim EO servisima u zemljama Balkana, Severne Afrike i Bliskog Istoka.

Putem GEO-CRADLE on-line upitnika vrši se registracija i integracija postojećih EO regionalnih kapaciteta u pogledu: space/air-borne/in-situ mreža za monitoring i infrastrukture, kao i u pogledu modeliranja i veština korišćenja dostupnih podataka.

Na osnovu rezultata upitnika projekat će:

  • podržati osnivanje integrisanih EO usluga koje zadovoljavaju regionalne prioritete;
  • doprineti unapređenju sprovođenja GEOSS i Copernicus inicijativa u regionu.

Pozivamo vas da popunite našu on-line anketu:

http://geocradle.eu/platform/