Bölgesel Veri Merkezi

Bölgesel Veri Merkezi (BVM) yakında, GEOSS portalından direk beslenen veri setleri ve hizmetlerinin yanında aynı zamanda ham veri sağlayıcılarının, ara kullanıcıların / hizmet sağlayıcıların, bölge sanayisinden, akademik ve kamu sektöründeki son kullanıcıların bölgesel bir ağı tarafından geliştirilen bölgesel veri setleri, portallar ve hizmetlere erişimini sağlayacaktır. Dahası, GEOSS’a ürünlerini kolayca ve zamanında veren bölgesel veri sağlayıcıları için merkezi geçidi olması nedeniyle, Bölgesel Veri Merkezi, GEOSS ve Copernicus uygulaması bağlamında bölgedeki odak noktası haline gelecek şekilde tasarlanmıştır. BVM; iklim ve atmosferik modeller gibi yerinde toplanan verilerin, bölgede gerçekleştirilen hava bazlı kampanyalardaki verilerin ve gerçek zamanlı YG uydusunun misyon edinimlerinden uzay kaynaklı verilerin indirilebilir dosyalarına erişimi kolaylaştıracaktır.

Bölgesel Veri Merkezi ve Ağ Platformu, bölgedeki YG paydaşları arasında bilgi ve tecrübenin daha iyi paylaşılmasını teşvik etmek için temel taştır.

NOTE: The alpha version of the GCRDH is currently available.