Kapsam

Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, Yer Gözlem (YG) kapasiteleri, işbirlikleri ve kıymetlendirme konuları daha fazla gelişmeye açıktır.

Bu nedenle proje aşağıdakileri hedeflemektedir:

  • Bölgedeki mevcut YG kapasitelerine ilişkin mevcut bilgiyi artırmak (devam eden bir anket aracılığıyla);
  • YG paydaşları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak (bir ağ platformu ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla);  
  • Bölgedeki farklı ülkelerin olgunluklarını artırmak ve olgunluk seviyesini (analiz yoluyla) ve farklarını tanımlamak;
  • YG verilerinin paylaşılmasını mümkün kılmak (bir Bölgesel Veri Merkezi kurarak);
  • Hammadde ve enerjiye daha iyi erişim, gelişmiş gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve su kaynakları yönetimi konularında bölgesel zorlukların üstesinden gelmenin somut yollarını (fizibilite çalışmaları yoluyla) göstermek;
  • GEO, GEOSS ve Copernicus’un Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da uygulanması için bir yol haritası önermek.