Olgunluk Düzeyi

Fark analizinin çıktıları ve olgunluk göstergelerine göre farklı ülkelerin karşılaştırmalı değerlendirmesi ile sağlanan büyük resim, bölgesel zorluklarla ilişkili önceliklerin tanımlanmasını mümkün kılar. Böylece, GEO-CRADLE, mevcut altyapı ve kapasitelerde tanımlanan farkları gidermek, karar vericiler arasında farkındalık yaratmak, YG servis sağlayıcılarının katılımını başlatmak ve bölgesel GEO ve Copernicus uygulamasını sağlamak gibi önceliklerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. Her ülkenin mevcut olgunluk seviyesine ilişkin metodolojiyi, varsayımları, diğer gösterge sistemlerine karşı eşleştirmelerini sunan bir rapor burada sunulacaktır.