Genel Bakış

GEO-CRADLE konsorsiyumu, 4 uluslararası organizasyon: EURISY, EARSC, EGS, CEDARE ve 5 kuruluşu “üçüncü parti” ortaklar olmak üzere, ortak çalışılan bir ülkeden 1 organizasyon da dahil olmak üzere 19 kuruluşu bir araya getiriyor. Bu ortaklar, Yer Gözlem (YG) değer zincirinin tamamını kapsamakta ve ilgili alandaki en önemli oyuncuların yeterli şekilde temsil edilmesini sağlamaktadır. Hep birlikte GEO-CRADLE ortakları benzersiz bir birlik oluşturur::

  • GEO ve Copernicus tarafından ele alınan küresel zorluklarla ilgili ispatlanmış bilimsel mükemmellik ve uzmanlık.
  • YG hizmetlerinin ve uygulamalarının anlaşılması için GEO ve Copernicus vizyonunu destekleyen güçlü uluslararası ve / veya bölgesel katılım.
  • GEO, GEOSS ve Copernicus ile ilgili projelerin koordinasyonundan ve / veya katılımından elde edilen kapsamlı deneyim.
  • Yüksek performanslı ve geniş kapsamlı altyapıların muhafaza edilmesi, çalıştırılması ve entegrasyonu konusunda sağlam bir deneyim.
  • Tüm değer zincirinde (bilimsel topluluk, hizmet ve veri sağlayıcıları, son kullanıcılar ve karar vericiler) YG paydaşlarıyla bağlantılar ve güçlü temsilcilik.