Platforma e Rrjeteve

Platforma Rajonale e Rrjeteve është një veprimtari e vazhdueshme për të krijuar një platformë tërheqëse, të lehtë në përdorim dhe gjithë përfshirëse ku aktorët rajonale mund të informohen mbi kapacitetet ekzistuese, aftësitë plotësuese dhe mundësitë e bashkëpunimit. Përmes Platformës Rajonale të Rrjeteve ju do të jeni në gjendje që të kërkoni dhe ti bashkoheni një rrjeti rajonal të ofruesve të të dhënave, të përdoruesve apo ofruesve të shërbimeve nga industria, nga sektori akademik dhe ai publik nga Rajoni i interesuar. Platforma  e Rrjeteve dhe Qendra e të  Dhënave Rajonale është themeli për të promovuar ndarjen më të mirë të informacionit dhe njohurive në mesin e aktorëve të VT në Rajonin e Interesit.

You can visit the Networking Platform, browse stakeholders that have already joined our network and find stakeholders of interest.

You can, also, become a member of this network and have your Organisation advertised. To join our network please register to fill in the on-line GEO-CRADLE survey. Our administrator will review your answers and then you profile will be on air!

Take a look!