sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

1 day ago
Copernicus EU

#CopernicusAcademy members exchange ideas & best practices of using Copernicus data across borders and disciplines. Join us! http://copernicus.eu/main/copernicus-academy

2 days ago
Copernicus EU

How space impacts our daily lives and can solve some of the biggest problems on Earth - interviews from the European Space Week 2017 with Director for Space Policy, Copernicus and Defence Philippe ... See more

3 days ago
GEO-CRADLE Regional Workshop, 7/12/2017, Tunis

Next month we will be in Tunis!
http://geocradle.eu/en/regional-workshop-tunis/

GEO-CRADLE Regional Workshop, 7/12/2017, Tunis

1 week ago
GEO

The Group on Earth Observations is pleased to announce the appointment of Gilberto Câmara as the next GEO Secretariat Director, effective 1 July 2018.

« 1 22 »