sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

18 hours ago
Group on Earth Observations

New dates! Join us from 2-4 May 2018 in Frascati, Italy as we bring together data providers and users to share knowledge and best practices in the management and use of Earth Observation data. ... See more

6 days ago
Copernicus EU

[Webinar] Explore how climate may affect future European energy demand and supply with the updated C3S ECEM Demonstrator at Copernicus Climate Change Service webinar on 16 January: ... See more

1 week ago
Copernicus EU

The Copernicus Incubation Programme is launched! 🎉
50,000 EUR to support 20 European start-ups using Copernicus data and services every year. Learn more: http://www.copernicus-incubation.eu

1 week ago
Group on Earth Observations

Did you know that you can explore and access over 400 MILLION resources on all environmental topics via the GEOSS Portal? It's free, no login required! http://www.geoportal.org/

« 1 27 »