sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

1 week ago

Why do we need a roadmap for GEO and Copernicus in SE Europe? Answers will be given on Monday 4th of June!
Join us and register free!

2 weeks ago
Group on Earth Observations

New edition of GEO News now available! Get the latest updates and information from the GEO community: http://bit.ly/GEONEWSmay18

3 weeks ago
About

3rd South - Eastern Europe GEO Workshop, Thessaloniki 4 and 5 June!

Save the Date and register!
https://www.eurisy.org/event-3rd-southeastern-europe-geo-workshop/about

Earth Observation (EO) data ... See more

Hosted by Eurisy's member, the InterBalkan Environment Center (I-BEC), in the context of GEO-CRADLE, a Horizon2020 project aimed at promoting the uptake of GEO and Copernicus satellite data in the ... See more

1 month ago
CNNMoney Switzerland

The Group on Earth Observations (GEO), a Geneva-based inter-governmental organization, promotes the public's access to earth data, including satellite images, also of critical utility in ... See more

« 1 34 »