sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

1 month ago

Dear Participant,

On behalf of the Interbalkan Environment Center [i-BEC] and the National Observatory of Athens [NOA], we would like to take the opportunity to warmly thank you for your ... See more

1 month ago

@GeoCradle round table discussion about the importance of national coordination mechanisms for sustained GEO-related activities.
#Tel Aviv University #Tubitak Uzay #CEDARE #CERT

1 month ago

Last round table discussion for today “How to get there?”
Discussion with @SteliosBollanos, Peter Zeil, @diofantosh @Kontoes1 and ELeftherios Mamais
We talk about user uptake, capacity ... See more

1 month ago

3rd Round table discussion “Where do we want to be” with @esa @earsc @Kamen Iliev @Hesham El Askary.
We talk about uptake of EO in support of @EO4SDG , opportunities for EO industry, R&D&I ... See more

« 1 35 »