sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

5 days ago
Photos from Geo-Cradle's post

GEO-CRADLE @ the INSPIRE Conference 2018, in Antwerp, Belgium!
Yesterday Ms. Alexia Tsouni gave a presentation on "The contribution of GEO - CRADLE to EuroGEOSS and INSPIRE through the coordination ... See more

5 days ago
Beyond EO Center

Dr Haris Kontoes, Coordinator of the Beyond EO Center of Excellence, explaining how the RECAP H2020 project enables a more efficient monitoring of the Common Agriculture Policy using open satellite ... See more

1 week ago

GEO-CRADLE will participate in the INSPIRE Conference 2018, organized from 18 to 21 September in Antwerp, Belgium, by the European Commission, The Netherlands and Belgium.

You can find us on ... See more

1 week ago

The Greek Dream Team @ the EuroGEOSS Workshop 2018 in Geneva #EGW2018
More info: http://geocradle.eu/en/eurogeossworkshop/

« 1 38 »