sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

3 days ago
Photos from Geo-Cradle's post

GEO-CRADLE Project Partner Mr Nikos Tsakiridis from i-BEC presents the results of the pilot "Improved Food Security – Water Extremes Management" in the ICOSS 2018 (www.icoss2018.tn/). Remote ... See more

3 days ago
Photos from Geo-Cradle's post

GEO-CRADLE Project Coordinator Dr Haris Kontoes from NOA, keynote speaker in the ICOSS 2018 (www.icoss2018.tn/), presents the contribution of the project in the coordination and integration of ... See more

3 days ago
Photos from Geo-Cradle's post

GEO-CRADLE project addressing regional needs!
Project Coordinator NOA and Partners i-BEC and CERT participate in the International Conference On Soil Sciences (ICOSS 2018) in Hammamet, Tunisia, ... See more

4 days ago

A fruitfull @GeoCradle regional meeting in Istanbul just ended!We talked about capacities in EO, capacity building activities in Turkey, collaboration between public and SME sector, @GEOSEC2025 ... See more

« 1 32 »