sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

1 week ago
Group on Earth Observations

📣 BREAKING: Pack your sunglasses, as we journey on the Road to Canberra and the 2019 GEO Ministerial Summit!

http://www.earthobservations.org/article.php?id=328

1 week ago

GEO-CRADLE: a new GEO Initiative!
Presentation of the GEO Work Program in the Plenary of the #GEOWEEK18, Kyoto, Japan.

2 weeks ago
Photos from Geo-Cradle's post

Happy to be part of the Greek Delegation at GEO XV Plenary, Kyoto, Japan!

2 weeks ago
YouTube

@GeoCradle at #GEOWEEK18, Kyoto,Japan!
You can see our side event live at
https://www.youtube.com/watch?v=udoT0t4nKuE
Side event, #GEOWEEK18, #kyoto, japan!

« 1 39 »