sl-01

Projekti GEO-CRADLE

Koordinimi dhe Integrimi i aktiviteteve të Vrojtimit të Tokës

slider-collage3-02-01

Prioritetet tematike të Projektit

sl-04-07

BALLKANI | AFRIKA E VERIUT | LINDJA E MESME

Rajonet e GEO-CRADLE

sl-03 c
Anketa e GEO-CRADLE

Inventari i Kapaciteteve
Rajonale të Vrojtimit të Tokës

Plotësoni anketën dhe bashkohuni
me Platformën e Rrjetëzimit Rajonal

Aktivitetet pilote

Ndiqni aktivitetet tona pilote në katër fushat tematike: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike, Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore & Menaxhimi i Ngjarjeve Ekstreme të Ujërave, dhe Përqasja më e mirë për Lëndët e Para & Energji

Vëzhgimi & Platforma e Rrjetëzimit

Merrni pjesë në vëzhgimin tonë të vazhdueshëm për Kapacitetet e Vrojtimit Rajonal të Tokës. Bëhuni pjesë e Komunitetit të Vrojtimit të Tokës të GEO-CRADLE dhe përfshihuni me aktorët e tjerë të VT në Ballkan, Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme.

Qendra e të Dhënave

Akseso, kërko dhe shpërnda Të dhënat e Vrojtimit të Tokës për të tre rajonet.

Mundësitë e Financimit

Eksploro mundësitë e financimeve të vlefshme dhe përfitimet e të qenurit anëtar i një rrjeti GEO-CRADLE. Bëj sinergji me aktorët e përshtatshëm dhe rritni perspektivën tuaj.

Lajmet & Ngjarjet e fundit

Ngjarjet më të Rëndësishme

Ushqimi nga Mediat Sociale

4 weeks ago

4 weeks ago
AWS grant

GEO and Amazon Web Services collaborate to provide cloud credits for projects that improve understanding of our planet

GEO member agencies and research organizations from developing countries are ... See more

The intergovernmental Group on Earth Observations (GEO) is leading a worldwide effort to build a Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) over the next 10 years.

4 weeks ago
Climate from Space Competition

Art and Science!
ESA is giving this opportunity to artists in order to submit an original concept that conveys the theme of “Climate from Space”!
More info at: ... See more

The European Space Agency's Climate Office seeks to develop new creative outreach material to communicate its work to the public.We invite artists to submit an original concept that conveys the ... See more

1 month ago
Photos from Geo-Cradle's post

"The GEO-CRADLE Initiative: Coordination and Integration of EO Activities Accelerating the Development of Links with Copernicus & GEO/GEOSS" presented this morning by Alexia Tsouni, NOA, in the ... See more

« 1 41 »