Qendra e të Dhënave Rajonale

Qendra e të Dhënave Rajonale (QDhR) së shpejti do të sigurojë qasje në dy rajonet që lidhen me mbledhjen e të dhënave, portaleve dhe shërbimeve të zhvilluara nga një rrjet rajonal i të dhënave, nëpërmjet përdoruesve të ndërmjetëm/ofruesve të shërbimeve, dhe përdoruesit nga industria, nga sektori akademik dhe Publik i Rajoneve të interesuara, dhe gjithashtu, mbledhja e të dhënave dhe shërbimet do të ushqehen direkt nga portali i GEOSS. Për më tepër, duke qenë portë e centralizuar e të dhënave rajonale, ofruesit e të dhënave mund të kontribuojnë lehtësisht dhe në kohë me produktet e tyre në portalin GEOSS, Qendra Rajonale e të Dhënave është projektuar të bëhet nyje kyçe në rajon në kuadër të zbatimit të GEOSS dhe Kopernikus. QDhR do të lehtësojë qasjen në shkarkimin e të dhënave hapësinore në kohë reale të VT, të blera nga misionet satelitore; të dhënat nga fushata ajrore të kryera në rajon; të dhënave në terren; dhe Modele të tilla si ato Atmosferike dhe Klimatike.

Qendra e të  Dhënave Rajonale dhe Platforma e Rrjeteve janë baza për një  promovim më të mirë të informacionit dhe njohurive mes e aktorëve të VT në rajon.

NOTE: The alpha version of the GCRDH is currently available.