Stepen razvijenosti

Kombinacija rezultata analize nedostataka postojećih kapaciteta i poređenje zemalja učesnica prema pokazateljima stepena razvijenosti, omogućava definisanje prioriteta u odnosu na izazove u regionu. GEO-CRADLE projekat ima za cilj definisanje prioriteta sa posebnim akcentom na rešavanju identifikovanih nedostataka u postojećoj infrastrukturi i kapacitetima, širenju svesti među odgovornima za donošenje odluka, aktivnom uključivanju pružaoca EO usluga, kao i omogućavanju primene GEO i Copernicus inicijativa u regionu. U odgovarajućem izveštaju će biti predstavljena metodologija i mapiranje postojećeg stepena razvijenosti svake zemlje učesnika.