Domen

Uprkos značajnom napretku u zemljama regiona (Balkan, Severna Afrika i Bliski Istok), razvoj kapaciteta za osmatranja Zemlje (Earth Observation, EO), saradnja i korišćenje kapaciteta na zadovoljavajućem nivou i dalje predstavlja veliki izazov.

Zbog toga projekat ima za cilj da se:

  • unaprede aktuelna znanja o postojećim EO kapacitetima u regionu (popunjavanjem upitnika);
  • olakša saradnja između svih EO interesnih strana (korišćenjem platforme za umrežavanje i održavanjem tematskih skupova);
  • izvrši identifikacija nedostataka i nivoa razvijenosti, kao i da se podstiče razvoja pojedinih zemalja u regionu;
  • omogući razmena EO podataka (formiranjem Regionalne baze podataka);
  • ukaže na konkretne načine rešavanja regionalnih izazova koji pre svih podrazumevaju adaptaciju na klimatske promene, upravljanje vodama i unapređenje prehrambene bezbednosti u ekstremnim uslovima, kao i bolji pristup sirovinama i izvorima enegrije (kroz studije izvodljivosti);

predloži odgovarajuće smernice za primenu GEO, GEOSS i Copernicus inicijativa u region.