Dostignuća

Fokus GEO-CRADLE projekta je efikasna koordinacija postojećih kapaciteta u oblasti osmatranja Zemlje u regionu Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana. Krajnji cilj projekta je da olakša održivo pružanje EO usluga u skladu sa potrebama u regionu. U tom kontekstu, četiri studije izvodljivosti se sprovode u okviru projekta kako bi se utvrdilo kako se EO kapaciteti u regionu (npr. prijem EO podataka, potencijal za modeliranje, in-situ mreže) mogu povezati kako bi pružili pravovremene informacije u oblasti adaptacija na klimatske promene, poboljšanja upravljanja bezbednošću prehrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, i pristupa sirovinama i izvorima energije. Imajući u vidu koliko je značajan pristup podacima, njihovo deljenje i upotreba, u okviru GEO-CRADLE projekta biće osnovana Regionalna baza podataka.

Još jedan važan doprinos projekta je uspostavljanje Platforme za umrežavanje koja obezbeđuje bolju saradnju između zainteresovanih strana (naučnika, pružaoca usluga, krajnjih korisnika, vladinih organizacija) u regionu. Ova platforma omogućava da različiti EO akteri iz regiona budu stalno informisani o aktuelnim dešavanjima i mogućnostima u vezi sa glavnim tematskim oblastima projekta.

Konačno, GEO-CRADLE projekat predlaže smernice za sprovođenje konkretnih akcija koje se tiču usvajanja GEO i Copernicus inicijativa u regionu. Ovo će biti omogućeno na osnovu rezultata studija izvodljivosti i analize nedostataka koje će omogućiti identifikaciju EO prioriteta u regionu, i stepena razvijenosti na nacionalnom i regionalnom nivou.