Podrška

GEO-CRADLE aktivno promoviše koordinaciju aktivnosti osmatranja Zemlje kao efikasno sredstvo za rešavanje važnih društvenih izazova. Ove aktivnosti podrazumevaju uključivanje odgovornih za donošenje odluka u okviru četiri studije izvodljivosti čiji rezultati će se ticati adaptacija na klimatske promene, poboljšanja u oblasti upravljanja bezbednošću prehrane i vodama u uslovima vremenskih nepogoda, i unapređenog pristupa sirovinama i pristupu izvorima energije. Takođe, projekat ima za cilj da akteri koji pružaju informacije o EO aktivnostima usvoje politiku slobodnog i otvorenog pristupa svojim podacima.

Nakon temeljne analize nedostataka i implementacije novih metoda za procenu stepena razvijenosti svake zemlje učesnice, GEO-CRADLE se aktivno zalaže za održivost EO kapaciteta i inicijativa na nacionalnom i regionalnom nivou. Partneri na projektu i pridružene organizacije aktivno sarađuju sa donosiocima odluka i krajnjim korisnicima u svojim zemljama, kako bi se prednosti EO aktivnosti prenele u skladu sa vizijam GEO i Copernicus inicijativa (npr. otvaranje novih radnih mesta). Takođe, akteri projekta naglašavaju značaj rešavanja identifikovanih nedostataka, i konačno predlažu smernice za buduću primenu GEOSS i Copernicus inicijativa.