Desteklemek

GEO-CRADLE, Yer Gözlem faaliyetlerinin koordinasyonunun en önemli toplumsal zorlukların bazılarına yanıt vermede etkili bir araç olarak önemini aktif biçimde savunmaktadır. Bu, iklim değişikliğine uyum, gelişmiş gıda güvenliği, su kaynakları yönetimi, hammadde ve enerjiye daha iyi erişim konularına somut bir şekilde yön vermeyi amaçlayan dört fizibilite çalışması çerçevesinde özellikle karar vericilerin yakın bir katılımını gerektirir. Ayrıca, YG bilgi veri sağlayıcılarına, verilere ücretsiz ve açık erişim politikasını benimsemelerine yönelik durumu koruma ile ilgilidir.

Dahası, kapsamlı bir fark analizinin uygulanmasını ve YG faaliyetleriyle ilgili her ülkenin olgunluğunun değerlendirilmesi için yeni bir yöntemin uygulanmasının yanı sıra, GEO-CRADLE, ulusal ve bölgesel düzeyde sürekli YG kapasitelerinin ve girişimlerinin önemini aktif biçimde savunmaktadır. Böylece, proje ortakları ve ilgili kuruluşlar, GEO ve Copernicus’un vizyonu  (büyüme ve iş yaratma) doğrultusunda YG faaliyetlerinin faydalarını aktarmak, belirlenen farkları değerlendirmek ve nihayet gelecekteki GEOSS ve Copernicus uygulamasına yönelik bir yol haritası oluşturmak için ülkelerindeki karar alıcılar ve son kullanıcılar ile aktif olarak ilgilenmekte, önemini vurgulamaktadırlar.