Proje

Proje Özeti

 

Projenin Kısa Adı: GEO-CRADLE

Projenin Başlığı: Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar’daki en gelişmiş Yer Gözlem Faaliyetlerini koordine etmek,  entegre etmek ve GEO ile ilgili GEOSS’a yönelik girişimlerle bağlantıları geliştirmek

Proje Numarası: 690133

Projenin Başlanıç Tarihi: 01/02/2016

Projenin Süresi: 30 Ay

Projenin Sunulduğu Çağrı Başlığı: H2020-SC5-2015-one-stage

Projenin Sunulduğu Konu Başlığı: SC5-18b-2015, Integrating North African, Middle East and Balkan Earth Observation capacities in GEOS

Topic: SC5-18b-2015, Integrating North African, Middle East and Balkan Earth Observation capacities in GEOSS

Özet Olarak

Eşgüdümlü ve Sürekli Yer Gözlemi (YG) faaliyetleri yoluyla doğru ve zamanında bilginin sürekli sağlanması; iklim değişikliğine uyum, gelişmiş gıda güvenliği ve su kaynakları yönetimi, hammaddelere ve enerjiye daha iyi erişim ve daha pek çok zorluklara yanıt olacak şekilde bilinçli karar verme için önemli bir unsur olarak kabul edilir. Bu bağlamda, GEO ve Copernicus gibi büyük uluslararası küresel ve bölgesel girişimler, Yer Gözlem kapasitelerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde entegrasyonunu ve eşgüdümünü teşvik etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Balkanlar’da ve Kuzey Afrika’da, her iki bölgede de, hatta Ortadoğu’da da kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen, Yer Gözlem faaliyetlerinin anlaşılmasında kritik boşluklar mevcuttur. Bu, çeşitli YG paydaşları arasındaki işbirliğine, mevcut kaynakların ve uzmanlığın etkin biçimde kullanılmamasına, YG hizmetlerinin faydaları konusunda sınırlı kamuoyu bilincine ve endüstriyel sektörün düşük katılımına ilişkin olarak farklı düzeylerde gelişme içermektedir.

GEO-CRADLE, Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı’ndan finansman alarak 2016’dan 2018 yılına kadar bu zorlukların üstesinden gelmek ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar’daki Yer Gözlem faaliyetlerinin anlaşılmasının sağlanmasını ve kullanımını teşvik etmek amacıyla faaliyetlerde bulunacaktır. Bu amaçla, proje üç kıtadan 25 ortağı bir araya getirerek, Yer Gözlem (YG) koordinasyon faaliyetlerinde güçlü bir geçmiş ve kanıtlanmış bilimsel mükemmellik ile dört önemli tematik alanda uğraş verecektir (iklim değişikliğine uyum, gelişmiş gıda güvenliği & su kaynakları yönetimi, hammaddelere ve enerjiye erişim).

Proje şunları hedeflemektedir:

  • Bölgedeki mevcut YG kapasitelerinin güncel bilgilerini artırmak (bir anket yoluyla).
  • YG paydaşları arasındaki işbirliğini kolaylaştırması (bir ağ platformu ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla).
  • Farkların ve olgunluk seviyesinin (analiz yoluyla) tespit edilmesi ve bölgedeki farklı ülkelerin olgunluklarının artırılması.
  • YG verilerinin (bir Bölgesel Veri Merkezi kurarak) değişiminin sağlaması
  • İklim değişikliğinin uyarlanması, gelişmiş gıda güvenliği & su kaynakları yönetimi, daha fazla hammadde ve enerji erişimi (fizibilite çalışmaları yoluyla) ile ilgili bölgesel zorlukların üstesinden gelmenin somut yollarını sergilemek.
  • Üç bölgede GEO, GEOSS ve Copernicus’un uygulanması için bir yol haritası önermek.

Bu vizyonun bir parçası olmak için bize katılın!

Projenin Hedefleri

GEO-CRADLE, tüm Yer Gözlemi (YG) değer zincirini temsil eden üç bölgedeki (Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu) kilit aktörleri bir araya getirerek çok yönlü bir koordinasyon ağı oluşturmayı hedefleyerek:

 

GEO-CRADLE places special focus on the uptake of EO services and data as a means for the effective response to regional challenges. To that end, the project will carry out four feasibility studies showcasing the potential of a consolidated regional EO platform for coping with critical societal and economic challenges in the areas of adaptation to climate change, improved food security and water extremes management, better access to raw materials and natural resources and a more efficient exploitation of renewable energy sources.

The effective integration of EO capacities in the region is the key enabler towards the realisation of GEOSS. GEO-CRADLE has launched an extensive stakeholder consultation activity that will help to create a comprehensive picture of the available EO capacities, identify gaps and capture the level at which user needs are met by existing EO services. Moreover, through the development of Regional Data Hub, the project will facilitate access to and sharing of EO data across and beyond the region of interest.

GEO-CRADLE aims at creating a regional network that will enable the engagement of regional stakeholders across the complete EO value chain (end-users, service providers, scientists and policy makers), and will act as an interface to GEO, Copernicus and other international initiatives. This regional network will support the coherent collection of users’ feedback with regards to needs and priorities, the promotion of best practices and a series of awareness raising activities to inform decision makers on the EO benefits across different business sectors and scientific domains.

GEO-CRADLE aims to act as a catalyst towards the implementation of GEOSS and Copernicus in the three regions by further extending the impact and magnitude of GEO-related activities in the Balkan region; by building on the momentum created in N. Africa by initiatives such as AfriGEOSS and BRAGMA; and by addressing the significant under-representation of Middle East countries in GEO.

Bunu yaparak, GEO-CRADLE her şeyden önce (örneğin jeostratejik, iklim, kültürel) yeni bir girişimi başlatmanın yollarını arar.

Vizyonu

GEO-CRADLE’ın vizyonu, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar’daki Yer Gözlem Hizmetlerinin sürdürülebilir ve sürekli anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. GEO-CRADLE tarafından üstlenilen farklı faaliyetler, proje süresi boyunca uygun koordinasyon mekanizmalarının ve gerekli araçların sağlanmasını sağlayacak şekilde tanımlanmanın ve yürütülmenin yanı sıra, bunun ötesinde de kullanılmalarına yönelik olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, GEO-CRADLE ağının kurulması ve ağ faaliyetlerinin belirli bir portal tarafından paralel olarak desteklenmesi yoluyla proje eşgüdümlü YG faaliyetleri için temel gerekliliklerden birini sağlamayı amaçlamaktadır; ki bu, bölgesel paydaşların mevcut kapasiteleri, tamamlayıcı becerileri ve işbirliği fırsatlarını öğrenebilecekleri Bölgesel Ağ Platformu adlı çekici ve kapsamlı bir platformdur.

Bölgedeki YG faaliyetlerinin uzun süredir devam etmesine katkıda bulunabilecek GEO-CRADLE’in bir diğer önemli çıktısı ise Bölgesel Veri Merkezi‘nin işletilmesidir. Bölgesel Veri Merkezi, bölgede ilgili veri kümelerine ve doğrudan GEOSS portalından beslenen hizmetlere erişim sağlayarak ve aynı zamanda bölgedeki veri sağlayıcılarının ürünlerini GEOSS’a kolaylıkla ve zamanında katkıda bulunacakları merkezi bir ağ geçidi rolü üstlenerek GEOSS ve Copernicus uygulaması bağlamında bölgede odak noktası olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bölgesel Veri Merkezi‘nin, GEOSS Veri Paylaşımı ilkelerine uygun olarak bölgedeki YG paydaşları arasında bilgi ve bilginin daha iyi paylaşımını teşvik etmenin temel taşı olması bekleniyor.

Ayrıca, proje, yeni olgunluk göstergelerinin geliştirilmesi yoluyla, her ülkedeki GEO ve Copernicus katılımının seviyesi ve ilerleyişi hakkında yeterli bilgiyi oluşturmak istemektedir. In turn, this will allow the definition of a long-term roadmap that takes into account the concrete regional priorities and utilises the outputs of the feasibility studies with regards to some of the most pressing of them (i.e. adaptation to climate change, improved food security & water extremes management, better access to raw materials and energy).

Bu durum, somut bölgesel öncelikleri dikkate alan ve fizibilite çalışmalarının ön plana çıkan sonuçlarını kullanan (örneğin, iklim değişikliğine uyum, gelişmiş gıda güvenliği, su kaynakları yönetimi, hammaddelere ve enerjiye erişebilirliğin artması) uzun vadeli bir yol haritasının tanımlanmasına izin verecektir.

Bu çıktılarla donatılmış olan proje ortakları, aynı zamanda projenin uygulanması sürecinde yer alan çeşitli paydaşlardır ve, YG faaliyetlerinin etkisini en üst düzeye çıkarmak için bilinçli karar verme veya YG işletmelerinin artırılması için daha fazla yetkililerdir. Bu nedenle, GEO ve Copernicus’un arkasındaki anahtar sürücüler doğrultusunda, GEO-CRADLE’ın nihai vizyonu, bölgede önemli toplumsal ve endüstriyel sektörlerde YG avantajlarının gerçekleştirilmesine yönelik geniş kapsamlı bir inisiyatifin temellerini atmaktır.