Yol Haritası

Koordinasyon mekanizmaları, finansman, kaynaklar (insan dahil), kapasite geliştirme açısından ihtiyaçların ve farkların güncellenmiş ve geçerli bir resmini sunmak için, bölgesel ve ülke düzeyinde kapsamlı fark analizinden elde edilen sonuçların sentezi dikkate alınarak yol haritası detaylandırılacaktır. En iyi uygulamaların ve daha ileri bilgi alışverişinin uygun akış yönünü belirlemek ve ihtiyaçları karşılamak için araçları araştırmak ve belirlenen farkları gidermek, her ülkenin hazırlığını ve olgunluğunu tartacaktır. Yol haritası, GEO-CRADLE uygulaması sırasında bölgesel paydaşlarla olan işbirliğinden kaynaklanan tüm bölgesel zorlukları tanımlayacak ve GEOSS için öncelikleri belirleyerek bu zorluklarla etkili ve toplu bir şekilde baş etmek için potansiyel bölgesel bir girişim oluşturacaktır.