Smernice

Smernice će biti razrađene kada se izvrši sinteza rezultata detaljne analize nedostataka postojećih kapaciteta, na regionalnom i državnom nivou, predstavi ažurirana i validirana slika nedostataka i potreba korisnika u smislu izgradnje kapaciteta, resursa (uključujući i ljudske resurse), finansiranja i mehanizama koordinacije. Na taj način proceniće se spremnost i stepen razvijenosti svake zemlje da rešava identifikovane nedostatke i obezbeđuje sredstva za pokrivanje potreba i uspostavljanje odgovarajućeg smera protoka i dalje razmene znanja i iskustava. Tokom realizacije GEO-CRADLE projekta, kao rezultat saradnje svih interesnih strana, smernice će identifikovati sve regionalne izazove i definisati prioritete, kao i efikasan način kako bi GEOSS i druge regionalne inicijative rešavale te izazove.