Fark Analizi

GEO-CRADLE, kullanıcı ihtiyaç analizi çıktılarını, mevcut YG kapasitelerinin (uzay kaynaklı, yersel, modelleme) envanterinde toplanan bilgileri kullanan kapsamlı bir fark analizi gerçekleştirir ve şu durumlar için daha önce ilgili projeler tarafından gerçekleştirilen çalışmayı genişletir/ derinleştirir:

  • İlgili kullanıcıların ihtiyaçlarına karşı bölgedeki mevcut YG kapasitelerinden en iyi şekilde yararlanılması / kıymetlendirilmesi konusunun belgelendirilmesi.
  • Bir kıyaslama analizine dayalı olarak, farklı ülkeler arasında öğrenilen en iyi uygulamaların ve derslerin tanımlanmasını ve paylaşılmasını sağlamak.
  • Bölgesel zorlukları ele alan, önceliklere karşı bir eylem planının geliştirilmesini ve bölgesel GEO, GEOSS ve Copernicus açısından pilot faaliyetlerin kapsamının iyileştirilmesini sağlamak.