Ortaya Koymak

GEO-CRADLE, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar’daki mevcut Yer Gözlemi kapasitelerinin etkin ve verimli koordinasyonuna odaklanmaktadır. Projenin nihai amacı, bölgesel ihtiyaçlara göre hazırlanmış YG hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde sunulmasını kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda, proje, bölgenin YG kapasitelerinin (yani, YG veri alımı altyapısı, modelleme yetenekleri, yerinde şebekeler), iklim değişimine, gıda güvenliğine, su kaynakları yönetimine, hammaddelere ve enerjiye erişime uyarlanma alanlarında doğru ve zamanında bilgiyi sağlamak için nasıl bir araya getirilebileceğini göstermek üzere dört ayrı fizibilite çalışması üstlenmiştir. GEO-CRADLE, bu tür verilerin sürekli olarak sağlanmasında veri erişimini, paylaşımı, kullanımı ve yeniden kullanımının önemi göz önüne alındığında, adanmış bir Bölgesel Veri Merkezini sunar.

GEO-CRADLE’in bir diğer önemli katkısı, bölgedeki paydaşların (bilim insanları, servis sağlayıcılar, son kullanıcılar, kamu kuruluşları) ekosistemi arasında daha iyi bir işbirliğini destekleyecek ileriye dönük bir ağ platformunun kurulmasıdır. Bu platform, bölgenin farklı YG aktörlerinin, özellikle projenin ana tematik alanlarıyla ilişkili güncel gelişmeler ve fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmalarına olanak tanır. Sonuç olarak, GEO-CRADLE, bölgede GEO ve Copernicus’un uygulanmasına yönelik somut bir dizi öneri getirmek için bir yol haritası hazırlamıştır. Bu durum, fizibilite çalışmalarının çıktıları ve bölgesel YG önceliklerinin tanımlanmasına ve ulusal ve bölgesel düzeyde YG faaliyetlerinin olgunluk seviyesine olanak sağlayacak kapsamlı bir fark analizinin sonuçlarına göre bilgilendirilecektir.