Dahil Olmak

Akademik, endüstri ve devlet kuruluşlarını temsil eden ve Yer Gözlem (YG) değer zincirini kapsayan çok çeşitli YG paydaşlarının eksiksiz katılımı, YG faaliyetlerinin başarılı ve sürdürülebilir şekilde ele alınmasının temel taşıdır. GEO-CRADLE bunu harekete geçirirken, dış YG paydaşları ile etkileşim sağlayacak ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar’da birtakım özel etkinlikler düzenleyecek bir Bölgesel Ağ Platformu kurmaktadır.

Bölgedeki kilit YG aktörlerinin (araştırma enstitüleri, şirketler, bölgesel otoriteler, vb.) tanımlanması ve katılımı, özel bir anketin başlatılması ve son kullanıcılar ile seçilen bir dizi görüşme ile başlamıştır. Bu durum, proje süresince devam eder. Mevcut faaliyetlerin bir sonucu olarak, GEO-CRADLE, gönüllü bir organizasyona kapasitelerini GEO-CRADLE portalı aracılığıyla sergileme fırsatı sunmaktadır.

Uzun vadede, GEO-CRADLE çoklu-bölgesel YG ekosisteminin kurulmasını desteklemektedir; bu sayede paydaşlar ilgili bilgilere kolayca erişebilir, güncel gelişmeleri takip edebilir ve YG hizmetlerinin sağlanmasında yer alabilirler. Bu bağlamda Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar’daki YG paydaşlarını GEO-CRADLE faaliyetlerine aktif olarak katılmaya davet ediyoruz:

  • Üniversiteler, araştırma enstitüleri, şirketler ve devlet daireleri; bölgesel YG kapasiteleri ve becerileri üzerine anketi doldurmaya ve Bölgesel Veri Merkezinden verilerini paylaşmaya davet edilmektedir.
  • Son kullanıcılar (kamu ve özel sektörlerden), çalışmalarını geliştirebilecek YG hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarını ve önceliklerini sunmaya davet edilirler. Daha fazla bilgi için Bayan Alexandra Jercaianu ile iletişime geçilebilir
  • Sonunda tüm YG paydaşlarını, sosyal paylaşım etkinliklerimizi yakından takip etmeye, bölgedeki mevcut işbirliği ve iş fırsatlarına, ağ olaylarına ve YG ile ilgili haberlere yönelik bilgilerini güncel tutmaya davet ediyoruz.

Paydaş katılımı etkinliklerinin verimliliği ve etkisi, GEO ve Copernicus gibi üst düzey organizasyonlar ile kesintisiz bir etkileşim ve bölgedeki diğer önemli ilgili projelerle düzenli bilgi paylaşımı vasıtasıyla da desteklenmektedir. GEO-CRADLE, üç bölgede YG faaliyetlerinde güçlü tecrübeye sahip ve projenin kilit kilometre taşları etrafındaki konulara ilişkin tavsiye verebilecek bazı uzmanlardan oluşan bir Danışma Kurulu oluşturmuştur.